1 Jak rozumiemy naszą odpowiedzialność, czyli CSR à la Danone

Jak rozumiemy naszą odpowiedzialność, czyli CSR à la Danone

CSR to dla nas nieodłączny element funkcjonowania na rynku, osiągania celów biznesowych i budowania wartości firmy.

czytaj więcej

2 Standardy zarządzania CSR

Standardy zarządzania CSR

Istotą naszego podejścia do zagadnień odpowiedzialnego biznesu jest dążenie do poprawy polityki wyników w każdym obszarze CSR. 

czytaj więcej

4 Nasi interesariusze

Nasi interesariusze

Budowanie dobrych relacji z interesariuszami pozwala nam stale się rozwijać i na bieżąco sprawdzać efekty naszych działań.
Dzięki dialogowi z interesariuszami i angażowaniu ich w działania firmy, możemy podejmować lepsze decyzje biznesowe, sprawniej zarządzać ryzykiem oraz opracowywać długo falowe plany rozwoju uwzględniające zarówno nasze wartości, jak i potrzeby otoczenia, w którym funkcjonujemy

czytaj więcej

5 Raport CSR 2012

Zapraszamy do zapoznania się z drugim już raportem CSR Danone w Polsce. Obecna publikacja podsumowuje działania podejmowane przez nas od 2010 roku do 2012 roku.

czytaj więcej