Home / Społeczna odpowiedzialność / Społeczeństwo

1 Społeczeństwo: Strategia i cele

Społeczeństwo: Strategia i cele

Większość naszych działań społecznych, realizowanych w najdalszych zakątkach Polski, od lat podporządkowujemy jednej głównej idei - walce z problemem niedożywienia dzieci.
Wybór obszaru zaangażowania społecznego nastąpił w 2003 roku i nie był przypadkowy – przeprowadziliśmy wówczas badania wśród naszych konsumentów, a także konsultacje z organizacjami...

czytaj więcej

2 Walka z niedożywieniem dzieci

Walka z niedożywieniem dzieci

Nasza strategia walki z niedożywieniem dzieci opiera się na trzech filarach.
Pierwszy z nich to program Podziel się Posiłkiem, skoncentrowany na zmniejszaniu niedożywienia wśród dzieci poprzez zapewnienie im jak największej liczby posiłków, wsparcie ich rozwoju psychospołecznego i fizycznego oraz edukację w zakresie zdrowego odżywiania... 

czytaj więcej

3 Podziel się Posiłkiem

Podziel się Posiłkiem

Program Podziel się Posiłkiem
Od 2003 roku sercem strategii naszych działań na rzecz społeczności lokalnych jest program walki z niedożywieniem dzieci w Polsce - Podziel się Posiłkiem, realizowany we współpracy z Telewizją POLSAT i Bankami Żywności. 

czytaj więcej

4 Mleczny start– marka z misją społeczną

Mleczny start– marka z misją społeczną

Mleczny Start kryje w sobie znacznie wiecej niż tylko pożywną kaszkę, którą można przygotować w kilka chwil.
Wielu dzieciom w Polsce Danone daje szansę na smaczne i zdrowe śniadanie każdego dnia. Pomysł stworzenia kaszki manny z mlekiem, wzbogaconej witaminami i składnikami mineralnymi niezbędnymi w codziennej diecie dziecka, nie był przypadkowy...

czytaj więcej

5 Partnerstwo dla zdrowia

Partnerstwo dla zdrowia

Partnerstwo dla Zdrowia, powstałe w 2006 roku podczas pracy nad pierwszym w Polsce produktem z misją społeczną, kaszką Mleczny Start, to oparta na wspólnej wizji i unikatowym modelu biznesowym współpraca sektora prywatnego i publicznego. W skład Partnerstwa dla Zdrowia wchodzą trzy firmy – Danone, Biedronka i Lubella, oraz instytucja naukowo-badawcza – Instytut Matki i Dziecka. 

czytaj więcej

6 Przekazywanie produktów

Przekazywanie produktów

Jednym z filarów naszej strategii zaangażowania społecznego jest przekazywanie naszych produktów na rzecz potrzebujących. Byliśmy jedną z pierwszych firm w Polsce, które odpowiedziały na apel powstających w latach dziewięćdziesiątych Banków Żywności. Od samego początku przyświecały nam te same cele: walka z niedożywianiem, przede wszystkim dzieci, i zapobieganie marnowaniu żywności...

czytaj więcej

7 Zaangażowanie pracowników

Zaangażowanie pracowników

Podstawowe wartości DANONE’A to humanizm, otwartość, bliskość i entuzjazm.
Pierwsze litery angielskiej wersji tych słów układają się w słowo HOPE, czyli nadzieja. Właśnie nadzieję i lepsze jutro chcemy dać niedożywionym dzieciom poprzez nasze programy społeczne. Angażując w nie naszych pracowników, pokazujemy im działanie naszych najważniejszych wartości w praktyce...

czytaj więcej

8 Rezultaty naszych działań

Rezultaty naszych działań

Potrójne korzyści działań społecznych.

W Danone wychodzimy z założenia, że efektywne działania społeczne muszą przynosić mierzalne korzyści trzem grupom: społeczeństwu, pracownikom i naszemu biznesowi. Dla każdej z tych grup określiliśmy odrębne mierniki, dzięki którym możemy na bieżąco oceniać skuteczność naszych działań. By mieć pewność, że właściwie angażujemy nasze zasoby (zarówno finansowe, jak i pozafinansowe) i rzeczywiście osiągamy zakładane cele społeczne i biznesowe, inwestycje społeczne traktujemy tak, jak każdą inną inwestycję w firmie. Dokładnie monitorujemy, gdzie trafiają nasze pieniądze i zebrana żywność (korzyści dla społeczeństwa), jaka jest skala zaangażowania naszych pracowników (korzyści dla pracowników), a także jak podejmowane przez nas działania wpływają na wizerunek firmy Danone (korzyści dla biznesu). Badamy również, jak wskaźniki dotyczące udziału w programie zmieniają się na przestrzeni lat, np. udział w zbiórce żywności.

czytaj więcej