1 Środowisko: Strategia i cele

Środowisko: Strategia i cele

Jako jeden z liderów CSR od lat konsekwentnie staramy się minimalizować negatywny wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. W Danone wychodzimy z założenia, że zarządzanie przyjazne przyrodzie musi uwzględniać wszystkie działania firmy mające wpływ na otaczającą nas naturę – począwszy od powstania koncepcji nowego produktu, poprzez pozyskanie surowców niezbędnych do jego wytworzenia, proces produkcyjny, transport wyrobów do klientów i konsumentów aż po losy opakowania, które po spożyciu produktu może stać się uciążliwym dla środowiska odpadem.

czytaj więcej

2 Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla

Jak mierzymy nasz wpływ na środowisko, czyli „księgowość środowiskowa" 

By zrealizować cele zapisane w strategii środowiskowej Danone’a, przeanalizowaliśmy nasz wpływ na środowisko w trakcie tworzenia produktu na każdym etapie łańcucha wartości . Wyróżniliśmy też trzy zakresy naszego oddziaływania na środowisko naturalne. Dwa pierwsze, na które jako firma mamy największy, bo bezpośredni, wpływ, związane są z naszą działalnością operacyjną. Trzeci zakres dotyczy rodzajów aktywności naszych dostawców, klientów i konsumentów. W tym zakresie będziemy minimalizować oddziaływanie na przyrodę pośrednio, zachęcając do tego naszych interesariuszy.

czytaj więcej

3 Energia

Energia jest kluczowym zasobem w całym naszym łańcuchu wartości

Potrzebują jej nasi dostawcy, by wyprodukować surowce i opakowania, a potem dostarczyć je do naszych fabryk. Zużywamy ją w naszych zakładach w procesie produkcyjnym i w naszych biurach w codziennej pracy.

czytaj więcej

4 Woda

Naukowcy biją na alarm: ponad miliard ludzi na całym świecie nie ma dziś dostępu do świeżej wody.

Jeśli nie ograniczymy jej zużycia, liczba ta dramatycznie wzrośnie, a XXI wiek będzie stuleciem deficytu wody pitnej. Dlatego zmniejszenie konsumpcji wody to od lat jeden z naszych najważniejszych celów środowiskowych. W fabrykach w Warszawie i Bieruniu prowadzimy ciągłe działania w kierunku stałej redukcji zużycia wody: sprawdzamy szczelność instalacji i zaworów, zamykamy obiegi wody oraz budujemy ekologiczną świadomość wśród pracowników. Dzięki podejmowanym działaniom w latach 2006–2010 zmniejszyliśmy zużycie wody w fabrykach o 41%.

czytaj więcej

5 Opakowania

Od wielu lat w krajach uprzemysłowionych obserwujemy znaczący wzrost odpadów domowych, w tym opakowań po zużytych produktach.

Opakowania mają istotny wpływ na stan środowiska naturalnego. Po pierwsze – dlatego, że do ich wyprodukowania potrzebne są różnorodne surowce naturalne, po drugie – ponieważ w procesie ich produkcji i transportu wykorzystywana jest woda i energia, i wreszcie po trzecie – dlatego, że po skonsumowaniu produktu mogą stać się odpadem uciążliwym dla środowiska naturalnego.

czytaj więcej

6 Odpady

Odpady

Każdej działalności wytwórczej towarzyszy powstanie odpadów, które należy jak najszybciej i jak najefektywniej zagospodarować. W przeciwnym razie odpady mogą stać się uciążliwe dla środowiska.

Segregacja odpadów prowadzona jest w fabrykach Danone’a w Warszawie i Bieruniu, na platformach (czyli w biurach handlowych i punktach, w których przeładowywany jest towar) oraz w naszych budynkach biurowych.

czytaj więcej

7 Zaangażowanie pracowników

Na mapie naszych kluczowych grup interesariuszy związanych z ochroną środowiska, pracownicy Danone'a zajmują czołowe miejsce. Wiemy, że nawet najlepsze i najbardziej zaawansowane rozwiązania i systemy wspierające ochronę środowiska naturalnego nie będą funkcjonować w pełni efektywnie bez zaangażowania wszystkich ludzi Danone’a. Dlatego postawiliśmy na tworzenie kultury organizacyjnej sprzyjającej otoczeniu naturalnemu. Poprzez różnego rodzaju akcje i działania edukacyjne chcemy kształtować wśród naszych pracowników proekologiczne postawy i zachowania.

czytaj więcej

8 Rezultaty naszych działań

Rezultaty naszych działań

Nasze największe osiągnięcia*:

  • O 35% ograniczyliśmy zużycie wody w procesie produkcji w naszych fabrykach w Polsce (w przeliczeniu m3/t produktu).
  • O 17% zmniejszyliśmy zużycie energii w procesie produkcyjnym w naszych fabrykach (w przeliczeniu kWh/t produktu).
  • O ponad 13% obniżyliśmy wagę butelki Actimela, dzięki czemu znacząco zmniejszyliśmy ilość polimerów wprowadzanych do środowiska...

czytaj więcej