Home / Społeczna odpowiedzialność / Środowisko / Rezultaty naszych działań

Rezultaty naszych działań

rezu

Nasze największe osiągnięcia*:

  • O 35% ograniczyliśmy zużycie wody w procesie produkcji w naszych fabrykach w Polsce (w przeliczeniu m3/t produktu). W 2010r. zredukowaliśmy zużycie wody o 8% w stosunku do roku 2009.
  • O 8% zmniejszyliśmy zużycie energii w procesie produkcyjnym w naszych fabrykach (w przeliczeniu kWh/t produktu) w 2010r. W 2010r. zredukowaliśmy zużycie energii o 2,4% w stosunku do roku 2009.
  • O ponad 13% obniżyliśmy wagę butelki Actimela, dzięki czemu znacząco zmniejszyliśmy ilość polimerów wprowadzanych do środowiska. Dzięki optymalizacji w latach 2006-2009 wielkości butelki Actimela ograniczyliśmy ilośc wprowadzanego na rynek plastiku o 1,3 tony.
  •  Od 2008 roku w Danone wdrażana jest nowa, kompleksowa strategia środowiskowa, ukierunkowana na systematyczne zmniejszanie emisji do atmosfery gazów cieplarnianych – głównej przyczyny globalnych zmian klimatycznych. W strategii zapisaliśmy konkretne cele środowiskowe na najbliższe lata (przedstawiamy je w dalszej części rozdziału).
  • W 2008 roku wdrożyliśmy specjalne narzędzie pozwalające określić nasz „ślad węglowy” (ang. carbon footprint ), czyli wpływ na środowisko będący wynikiem naszej działalności. Obliczamy, raportujemy i konsolidujemy szczegółowe dane dotyczące ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery i zużywanej wody.
  • W 2008 roku obliczyliśmy poziom emisji na kilogram finalnego produktu, który wyniósł 2 153 gramy ekwiwalentu dwutlenku węgla. Jest on naszym punktem odniesienia, wobec którego będziemy obliczać stopień realizacji celów środowiskowych w kolejnych latach. W roku 2009 poziom emisji obniżył się o 2,93% i wyniósł 2 090 g/kg. W 2010r. zmniejszyliśmy emisję dwutlenku węgla o 7,9% w porównaniu do roku 2009, którego emisja wyniosła 1858 g/kg.
  • Udało nam się również podnieść świadomości ekologicznej wśród pracowników (wyniki sprawdzane są w badaniu w postaci ankiety wśród pracowników):

          - 88% pracowników uważa, że Danone postępuje odpowiedzialnie w kwestiach ochrony środowiska

          - 89% jest świadomych, że firma w swojej strategii i planach uwzględnia ochronę środowiska

          - 80% jest przekonanych, że firma prowadzi wystarczająco dużo akcji ograniczających negatywny wpływ działalności na środowisko)

  • 96% wszystkich produkowanych w fabrykach odpadów poddane jest recyklingowi.
  • Uzyskaliśmy rónież certyfikat "Obiekt przyjazny rowerom" oraz "Zielone biuro".
ziel biur

* Osiągnięcia dotyczą okresu, któremu poświęcony jest raport, a zatem od września 2006 roku do grudnia 2009 roku. Podane wskaźniki obejmują okres styczeń 2006 – grudzień 2009.

Dobre praktyki

Eko-Bieruń

Wypowiedzi interesariuszy

Agnieszka Koc - Ankiersztajn Agnieszka Koc - Ankiersztajn Kierownik ds. Ochrony Środowiska

Podnoszenie jakości zarządzania realizacją strategii odpowiedzialnego biznesu w zakresie środowisko jest jednym z priorytetów Grupy DANONE, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnie, w poszczególnych krajach i firmach.

czytaj więcej