Home / Zrównoważone Rolnictwo Danone

Zrównoważone Rolnictwo Danone

Dobrostan i jakość

Bez dobrej jakości mleka nigdy nie osiągniemy dobrej jakości produktów. Działania podejmowane w ramach filaru Dobrostan i jakość koncentrują się na dbałości o dobrostan krów mlecznych oraz dbałości o jakość i bezpieczeństwo mleka. To kluczowe elementy naszej współpracy z producentami. Danone pomaga we wdrożeniu w gospodarstwach najlepszych praktyk i standardów prowadzących do zrównoważonej, opłacalnej produkcji.

Ekonomia

Właściwe zarządzanie gospodarstwem to klucz do opłacalnej i efektywnej produkcji. Działania podejmowane w ramach filaru Ekonomia koncentrują się na ekonomicznej analizie gospodarstwa.
Danone postawił sobie za cel wsparcie producentów w analizie efektywności gospodarstwa mlecznego, w prowadzeniu rachunku zysków i strat, w estymowaniu ryzyka oraz wyznaczaniu krótko i długoterminowych celów rozwojowych.

Społeczność

Satysfakcja z prowadzonej produkcji mlecznej to klucz do sukcesu i rozwoju. Działania podejmowane w ramach filaru Społeczność koncentrują się na sferze społecznej oraz bezpieczeństwie pracy producentów mleka.

Danone chce by produkcja w gospodarstwach rolnych była bezpieczna, przynosiła zadowolenie, by rolnicy mieli czas na swoje hobby, mogli spędzać czas z rodziną.

Działania Danone mają na celu zachęcenie producentów do udziału w konkursach, wystawach, budowania więzi pomiędzy dostawcami. Danone chce poznawać potrzeby swoich producentów aktywnie uczestnicząc w ich życiu.

Środowisko

Nieskażone środowisko naturalne: zielone łąki i czysta woda, to jedne z warunków produkcji najlepszej jakości mleka. Stąd dbałość o zachowanie równowagi biologicznej w otoczeniu gospodarstw naszych dostawców mleka nie pozostaje nam obojętna.

W ramach filaru Środowisko Danone wspiera producentów we wprowadzaniu praktyk przyjaznych środowisku naturalnemu, a tym samym opłacalnych dla gospodarstwa.
Zrównoważone Rolnictwo Danone to koncepcja rozwoju produkcji mleka łącząca cele ekonomiczne, społeczne i jakościowe z wymogami środowiskowymi oraz dbałością o odpowiedzialną i etyczną stronę prowadzenia biznesu.

Program składa się z 4 filarów: Dobrostan, Ekonomia, Środowisko i Społeczność. Te 4 filary tworzą KOMPAS Zrównoważonego Rolnictwa Danone. W każdym filarze zdefiniowano praktyki i standardy, zgodne z przepisami prawnymi i odpowiadające wyzwaniom przyszłości.